Bijbelgroep

Vieren

De Bijbel midden ons leven…

Binnen het netwerk van de vleugel is er een Bijbelgroep.  In deze groep lezen we vaak themagerichte Bijbelteksten. Thema’s uit het verleden waren de zeven kruiswoorden van Jezus, de vreugde in de Bijbel, de eindtijd, teksten bij Mattheus … . We proberen deze teksten op ons leven te betrekken.  De uitleg van de tekst is secundair, het gaat hem eerder om het beleven van de Bijbel. Groeiend in zijn proces zijn de gesprekken intiemer geworden en hebben we zo elkaar beter Ieren kennen en waarderen. Het accent ligt dus op de beleving van de Bijbel en niet op de exegese, alhoewel die ook wel gebruikt wordt vanuit de opleiding van Bert Lodewijckx die deze groep leidt.

Contact­persoon

Bert Lodewijckx

Activiteiten


De bestaande Bijbelgroep werkt enthousiast verder. Zij zijn betrokken bij de voorbereiding van de viering van Allerheiligen en ook de viering over het thema De zeven laatste woorden van Jezus.

Er bleek geen behoefte te zijn aan het opstarten van een tweede Bijbelgroep.