Meer Informatie over De Vleugel Mozaïek


Van Vleugel naar Vleugel Mozaïek : hoe, wat, waarom?

de denkdag van de Vleugel in mei 2022

Op de jaarlijkse Denkdag in mei 2022 zaten we met de mensen die de Vleugel organiseerden, bij elkaar. Met pijn in het hart moesten we besluiten: “we moeten stoppen met dit format wegens gebrek aan draagkracht, we zijn met te weinig mensen overgebleven om het zo verder te organiseren.”

Voor heel wat mensen was die beslissing een opluchting. De Vleugel is een mooi project geweest maar het is op. 
Maar anderen waren niet gelukkig: er is teveel goeds gegroeid om zomaar los te laten. 
Met z’n allen besloten we om de Vleugel nog één jaar voort te zetten in het ‘oude’ format, om zo tijd te geven aan wie dat wilde, om na te denken over ‘wat na juni 2023?’

het denkproces van het werkjaar 2022-2023

Het eerste dat we onderzochten was: àls we een doorstart willen realiseren, dan zijn er mensen nodig die iets willen doen. Dus organiseerden we een rondvraag: welke haalbare activiteiten zie je? En waarvoor wil jij je misschien engageren?
Enkel de ideeën en activiteiten waarvoor mensen zich eventueel wilden engageren, hebben we verder onderzocht. 

Bij elke stap en voor elke vergadering werden alle actieve Vleugelgangers uitgenodigd om mee te denken. Regelmatig waren er briefings en mails om iedereen op de hoogte te houden. Want naast overtuigde ‘stoppers’ en overtuigde ‘doorstarters’ waren er ook mensen die wilden afwachten wat er uit de bus zou komen. Sommigen kwamen in de loop van het proces meedenken, anderen stopten. Het kon allemaal.

We werden ons bewust dat de Vleugel in de loop der jaren voor een groep mensen méér is gaan betekenen dan enkel vieringen. Er is verbondenheid gegroeid, er is een Vleugelspiritualiteit ontstaan, er is goesting in andersoortige activiteiten naast vieringen, …

het netwerk als nieuw organisatiemodel

We vertaalden al die bevindingen en realiteiten in een nieuw en eigentijds organisatiemodel: een netwerk. Een netwerk van zelfstandige functionerende groepen en activiteiten, waaraan je zo vaak en zoveel of zo weinig deelneemt als je wil. Je kan naar alle vieringen komen, of af en toe of enkel naar een leesgroep of … 

We merkten dat dit netwerk-concept ruimte schept voor mensen om er op hun eigen manier bij te kunnen blijven, verbondenheid vast te houden, te genieten van Vleugelspiritualiteit, … ‘als het zo georganiseerd wordt, zie ik voor mij nog wel een plekje’.

Als kers op de taart zochten we een nieuwe naam want de Vleugel blijft de Vleugel maar wel in een ander jasje. De zoektocht leverde niet alleen een naam : De Vleugel Mozaïek maar ook een baseline (op) nieuwe Vleugel(s).

terugblik op het werkjaar 2022-2023

Terugkijkend op het voorbije werkjaar denken we

  • het bestaande format van de Vleugel was op en het was goed, dat mensen durfden de stekker uit te trekken
  • én even goed was het, dat anderen oog hadden voor wat niet ‘op’ was.

Het was fijn dat de ‘stoppers’ nog een jaar wilden voortdoen om tijd en ruimte te scheppen voor het doorstart-onderzoek.

De ‘doorstarters’ zijn de woestijn ingetrokken zonder het minste idee of, waar en hoe ze zouden landen. Eenieder is blij verrast met het resultaat van het netwerk-concept. 

Gaat het werken? En hoe lang? Geen idee! We zien wel!

Hartverwarmend was dat ook al verschilden én verschillen we soms heel erg van mening – het was niet steeds even simpel, het was soms “peentjes zweten” – we zijn niet uit elkaars genade gevallen … zoals dit klinkt in het lied ‘Lied aan het licht’ van Huub Oosterhuis …


Vleugel-spiritualiteit?!?!

In plaats van grote woorden en visieteksten te schrijven waarover we het toch nooit eens zullen geraken, schrijven we liever over de Vleugel zoals die is geëvolueerd. 

De Vleugel begon als een oecumenisch project om joods-christelijke vieringen te organiseren. Gaandeweg kreeg de Vleugel ook een agnostische toets én een boeddhistische noot én een antroposofisch likje …  
De Vleugel bracht zo mensen bijeen met een zelfde interesse in spiritualiteit en een zelfde gevoeligheid voor openheid en positieve ingesteldheid.

In de beginjaren was er een kleine groep theologisch geschoolde mensen die de cycli van vieringen voorbereidden én ook voorganger waren.  Geleidelijk was er meer en meer inbreng van groepjes vrijwilligers die de voorbereiding op zich namen en vormde dit de aanzet waarop de voorganger de viering verder uitwerkte.  Deze werkwijze heeft in grote mate het gemeenschapsgevoel in de Vleugel versterkt.

De Vleugel evolueerde steeds meer naar een collectief model waar iedereen over alles kan meedenken en mee zorgen. Ook dit behoort tot het DNA van de Vleugel.


Hoe is de Vleugel Mozaïek georganiseerd?

Elke activiteit functioneert zelfstandig, organiseert zich zelf, zorgt zelf voor een contactpersoon, staat in voor de communicatie in het netwerk, enz.

Elke taak is een engagement voor een jaar maar ook niet langer!

Een nieuwe website heeft de structuur van het nieuwe netwerk en is het communicatieplatform.

Mensen kunnen in de loop van het jaar een nieuw initiatief lanceren ‘elk nieuw twijgje aan de boom kan een brede tak worden’.

We organiseren in het voorjaar een netwerkdag/moment in een leuk en ontspannen kader, waar we samen het netwerk evalueren, nieuwe ideeën spuien en een jaarprogramma maken.

In het netwerk-model is er géén bestuur dat problemen oplost, gaten opvult, enz.

Er zijn wel enkele ondersteunende taken nodig:

  • communicatie: een werkgroepje zorgt voor de website (Anne en Els) en organisatie van de netwerkdag (Marianne)
  • financiën: Harry en Anne doen het beheer

Tenslotte. Dit eerste jaar is een experimenteel jaar, we kunnen nu niet alles voorzien en regelen. Eventuele problemen zullen we pragmatisch aanpakken. Op de netwerkdag kunnen we nieuwe afspraken maken.


Hoe werkt de website van de Vleugel Mozaïek?

Vlotte communicatie is essentieel voor het functioneren van het netwerk. Deze nieuwe website heeft de structuur van het nieuwe netwerk en wil het communicatieplatform zijn, waarin elke groep en activiteit een evenwaardige en duidelijke plek heeft om nieuws door te geven.

Telkens een activiteit of groep iets te melden heeft, stuurt de contactpersoon het nieuws naar onze webmasters, Els en Anne, die het meteen op de website plaatsen.


Op vaste tijden laat Els per mail weten wat nieuw is op de website en zet er telkens de link bij, zodat je meteen kan doorklikken naar de website.


Voor enkele mensen die moeite hebben met toegang tot de website, denken we een regeling op maat uit.