7 laatste woorden van Jezus


Evenementgegevens

  • Datum:
  • Categorieën:

Op 2 maart komen we weer samen voor een viering in de ontmoetingsruimte van de H. Geest-parochie te Antwerpen.

Als thema nemen we de 7 kruiswoorden van Jezus bij zijn sterven. Deze woorden lijken wat onschuldig in het geheel van Jezus’ lijdensverhaal maar ze dragen een sterke diepte. Alle 7 verwijzen ze naar wat er leeft bij het stervensproces: de onmacht, het ongeloof, de liefde en zoveel meer. Het raakt aan een vorm van lijdensmystiek zonder dat deze woorden los staan van de realiteit van het leven. Integendeel, bij het sterven zijn ze echt van doen en verwijzen ze naar een diep innerlijk proces dat wij, mensen, gaan.

Bert Lodewijckx zal deze woorden duiden vanuit zijn ervaring met stervenden op de palliatieve afdeling van de GZA-ziekenhuizen. Het lijkt een zware viering te worden maar het sterven draagt vaak een vreugde en lichtheid in zich omdat sterven deel uitmaakt van het leven zelf net zoals het lijden. Wie leeft, sterft en wie stervende is, komt ook ergens tot leven.

Anne Willocx gaat voor.