Lichtmis


Evenementgegevens

  • Datum:
  • Categorieën:

Simeon staat in deze viering centraal met de toekomstvoorspelling over Jezus die hij deed, toen Maria en Jozef hun kind, 40 dagen na de geboorte, in de tempel van Jeruzalem opdroegen.

We volgen de gedachtegang van Simeon:

“wat is  de toekomst voor de kinderen die NU geboren worden??”

Verslag:

In de Lichtmisviering van 3 februari hebben we vier brieven aan een pasgeboren kind centraal gezet.

Veertig dagen na Kerstmis (de geboorte van Jezus) droegen Maria en Jozef hun kind op in de tempel van Jeruzalem.  De oude Simeon sprak hoop uit voor de Toekomst van de Messias, maar tevens voorspelde hij dat er ook pijn en onbegrip op Jezus’ weg zou komen…

Ook in onze brieven schreven we hoopvol dat kinderen de toekomst ZIJN en dat we hen kracht toewensen…

‘Ieder kind dat geboren wordt zegt dat God niet ontmoedigd is in de mensen’ R. Tagore

Aansluitend en volgens heel oude traditie, hebben we gezellig van heerlijke pannenkoeken gesmuld, met dank aan Anne en Patrick!