Onze eerste netwerkdag


Evenementgegevens


We waren met 12 deelnemers om ons eerste werkjaar van de Vleugel Mozaïek te evalueren en bij te praten in het mooie en rustig gelegen Hof Zevenbergen in Ranst.

Wat onthouden we uit onze eerste netwerkdag?

Na een frisse wandeling in de prachtige natuur van Hof Zevenbergen, waarbij we langs de fascinerende oude ‘konijnenboom’ kwamen en onderweg nog een schattige eendjes-familie ontmoetten en na het zingen van het enthousiasmerende lied ‘wij krijgen weer woord, weer vuur en weer moed’, waren we helemaal klaar voor de start van onze vergadering.

De terugblik op het eerste jaar Vleugelmozaïek als een netwerk van verschillende initiatieven/groepen is erg positief. We zijn allen erg tevreden dat we mekaar nog tegenkomen, het contact kunnen vasthouden. Het netwerkconcept werkt … zolang er mensen zijn om te organiseren en/of te participeren.

Daarna overliepen we alle groepen van ons netwerk. Bij een aantal werden de toekomstplannen voor het werkjaar 2024/2025 meteen toegelicht. Bij andere hebben we verder van gedachten gewisseld en afspraken gemaakt, na een lekker en gezellige middagmaal en een zalige rustpauze, buiten in het zonnetje.

Wat is er zoal uit de bus gekomen?

Vieren: elke eerste zaterdag van de maand en ook op kerstavond (24 december 2024) en paaszaterdag (19 april 2025) zal er een viering doorgaan om 18 uur in de ontmoetingsruimte van de H.Geestparochie.

Het Jaar Rond: de bestaande groep werkt verder. Het is een gesloten groep, omdat mensen soms erg persoonlijke informatie met elkaar delen. Maar nieuwe belangstellenden kunnen zich vóór 1 september aanmelden bij de contactpersoon, Anne-Marie. Dan wordt bekeken of er een nieuwe groep wordt opgestart, ofwel of een enkeling kan aansluiten bij de bestaande groep.

Mindfulness meditatie: deze begeleide meditatie blijft ook in 2024/2025 verder elke maandagnamiddag doorgaan van 15 tot 16 uur in de ontmoetingsruimte van de H.Geestparochie.

Daarnaast komt er een groep Christelijke meditatie met Willy Bertiau als contactpersoon. Het is de voortzetting van de meditaties die vroeger plaats vonden in de Schoenmakerskapel. Ze zullen op woensdagen doorgaan in het WZC OLVA in de Pieter Van Hobokenstraat. Meer info volgt nog.

Bijbelgroep: de bestaande groep zal verder om de zes weken samenkomen en bereidt de vieringen van 7 december 2024, alsook 1 maart en 3 mei 2025 voor. Het is een gesloten groep, omdat mensen soms erg persoonlijke informatie met elkaar delen. Maar nieuwe belangstellenden kunnen zich vóór 1 september aanmelden bij de contactpersoon, Bert. Dan wordt bekeken of er een nieuwe groep wordt opgestart, ofwel of een enkeling kan aansluiten bij de bestaande groep.

Stiltewandelingen: ook in 2024/2025 zal er in elk seizoen een stiltewandeling gehouden worden, die altijd ruim vooraf wordt aangekondigd op de website.

Leesgroep: de leesgroep zal ook in 2024-/2025 drie keer samenkomen. Deelnemers zijn niet verplicht om zich voor de hele reeks te engageren; men kan per boek aansluiten . Er mogen zeker nog mensen bijkomen. Alle belangstellenden mogen suggesties doen van boeken i.v.m. spiritualiteit die ze graag zouden bespreken, via een mailtje aan contactpersoon Wim. Wim ontvangt de suggesties graag tegen 1 september 2024.

Biografiegroep: van de groep die in oktober 2024 is opgestart wensen sommige mensen de bijeenkomsten na een jaar af te ronden, maar anderen wensen verder te blijven samenkomen, omdat er geleidelijk meer vertrouwen groeit en ze het gevoel hebben dat het verhaal nog niet af is. Hierover zullen ze later beslissen. Vera wil graag contactpersoon zijn voor het helpen opstarten van een nieuwe groep.

Samen eten na de viering: dit initiatief dat al vele jaren bestaat, zet zijn activiteiten verder met Jean-Marie als contactpersoon. Het zal binnenkort dan ook als een afzonderlijke groep op onze website vermeld worden.

Seizoensactiviteiten: het feestje op kerstavond na de viering en het samen eten van pannenkoeken met Lichtmis zijn succesvolle en gezellige activiteiten die we zeker in stand willen houden. Anne wil graag de contactpersoon blijven. Drie aanwezigen zegden toe om mee deel uit te maken van het organiserend werkgroepje.

Eigenlijk is ook de afsluiter van het werkjaar al lang een jaarlijks terugkerende activiteit, waarbij we elkaar, over de verschillende groepen van het netwerk heen, kunnen ontmoeten bij een glaasje en bijpraten en is het dus eigenlijk een overkoepelende netwerkactiviteit. Dat is al vaak een concert geweest, maar een andere invulling is uiteraard ook mogelijk. Frie die voor juni 2024 betrokken is bij de organisatie van het concert van Tamburini, wil graag contactpersoon zijn, om samen met anderen verder na te denken over de afsluiter in juni 2025. Twee aanwezigen zegden toe om mee in dit werkgroepje te stappen.

Zomer van de Vleugelmozaïek: ook deze jaarlijks terugkerende activiteiten willen we graag verderzetten en Hilde blijft contactpersoon voor 2025.

De communicatie in de Vleugelmozaïek verloopt via de website en de maandelijkse nieuwsbrief ‘steentje’, tot ieders tevredenheid.

In functie van informele interne contacten zullen we ook een whatsapp-groep in het leven roepen, met als beheerder Jean-Marie.

We overwogen om de planningsvergadering in de lente van 2025 op een namiddag of avond in Antwerpen te organiseren, in plaats van in Ranst, omdat dan wellicht meer mensen in de gelegenheid zullen zijn om de vergadering bij te wonen.

En dan … was het tijd om deze fijne dag af te sluiten in een gezellig dorpscafeetje.