Paasviering


Evenementgegevens

  • Datum:
  • Categorieën:

op 30 maart vieren wij PASEN met de elementen van de schepping: aarde, water, lucht en vuur. Oerelementen die in een eeuwig durende cyclus steeds opnieuw zorgen voor Opstanding. Een nieuwe aarde en een nieuwe lente. In ons hart, tussen ons in en om ons heen!
Deze viering werd voorbereid door Anne Willocx en Annemarie Heesen; zij gaan ook voor.

Enkele teksten uit de paasviering

Inleiding 

Heel hartelijk welkom u allen hier aanwezig!
Wij vieren Pasen vanavond, rondom de symbolen van de vier elementen: Vuur, Water, Lucht en Aarde.
De oerelementen waartoe heel de Schepping te herleiden is.
Wij steken zo dadelijk het paasvuur aan en delen het licht. Wij laten het water stromen en vragen om vertrouwen. Dat de wind ons enthousiasmeert en geestdrift inblaast. Dat wijsheid en behoedzaamheid in de omgang met de kwetsbaarheid van moeder aarde ons deel mag zijn.
In vier blokjes zal een symbool aangereikt worden, een korte Bijbeltekst klinken, een gedachte, stilte en een lied.
Oerelementen die in een eeuwig voortdurende cyclus steeds opnieuw zorgen voor het opstaan uit de dood. Moge verrijzenis onze harten vervullen en enthousiasmeren, om ons steeds opnieuw te laten volstromen met vrede, licht, liefde, respect en zoveel meer.
Wensen wij elkaar een vreugdevolle, leven-gevende Paasviering toe!

LICHT

Bijbeltekst: Genesis 1: 1-5

Gedachte over Licht:
Het licht doorbreekt de nacht. Licht verspreidt zich en raakt alle dingen aan. Zo breekt ook de Liefde door uit het donkere. Geef ons de kracht om het warme licht liefdevol op te vangen en door te geven. Zo zal deze dag gezegend zijn. Zegen dit nieuwe vuur, dit nieuwe licht. En zet ons hart in vuur en vlam, voor die grote liefdesstroom.

Lied: Gelukkig dat het licht bestaat

 

WATER

Bijbeltekst: Johannes 4: 13-14

Gedachte over water:
Zonder water geen leven, geen schepping, geen geboorte. Geen plant, dier of mens kan het missen. Water zuivert, reinigt, geeft nieuwe kracht. Water is teken van ons nieuwe leven door het doopsel. Zegen dit water als bron van leven in al zijn positieve krachten. Water als bron van vertrouwen.

Lied: De steppe zal bloeien

 

LUCHT

Bijbeltekst: Johannes 3: 8

Gedachte over Lucht:
Onze levensadem, we zien hem niet, maar hij is er wel, levensnoodzakelijk zoals Christus zelf. Met de wind mee, omhelzen en strelen overal. Waar kom je vandaan? Waar ga je naar toe? Wat ga je daar doen? Verwoesten? Of deel je je scheppend geweld, je inblazing en je kracht?

Lied: Soms wil ik met de wind mee

 

AARDE

Bijbeltekst: Leviticus 25 : 1-3

Gedachte over de aarde:
De grond spitten en bemesten. Nieuwe zuurstof geven. Opnieuw op krachten laten komen, zodat de volgende oogst weer krachtig is. Wat het zevende jaar voor het land is, kan de zevende dag voor ons zijn: een rustdag. Een geheiligde dag, of een geheiligd jaar van herbronnen. Een sabbat jaar? Ruimte, tijd, zuurstof en liefde voor herbronning van de aarde of van onszelf. Om elke nieuwe lente, opstanding mogelijk te maken.

Lied: Metamorfosen

 

Voorbeden

Lied: Adem jij die Liefde bent

In het duister laten wij ons voorgaan door Hem die ons tot nieuw leven roept. Uit vuur heeft Hij gesproken: Wees niet bang , hier ben ik, ik zal er zijn . Diep in ons gloeit het visioen als een vuurzuil in de nacht. De wereld staat in brand, maar laten wij het vuur van gerechtigheid branden. Laten wij het aanwakkeren, laten wij verhinderen dat de liefde wordt uitgedoofd. Dat we de nacht van beproeving doorstaan, bevrijd, klaar voor een nieuw begin. Een nieuwe lente, een nieuw geluid. Inspiratie voor leven gevend nieuw licht van opstanding.

Zonder vuur en licht is het kil en donker, zonder lucht kunnen wij niet ademen, zonder water droogt alles uit en zonder aarde geen grond om op te staan of te wonen. Bidden wij voor een vruchtbare aarde, voor helder water, voor frisse lucht, voor vuur dat warmte schenkt en voor het licht dat alles aanraakt, ook in ons hart. Willen wij de handen in elkaar slaan, om beter voor elkaar en de aarde, met al zijn elementen, te zorgen en een nieuw evenwicht in de kostbare schepping mogelijk te maken.

Wie van Mijn water drinkt, zal geen dorst meer hebben zegt Jezus. Mogen wij het opborrelende water uit onze innerlijke bron koesteren en laten stromen als een rivier vol inspiratie en vertrouwen. Bron van overvloed en scheppingskracht. Mogen wij ons gedragen weten door drinkbaar zuiver water voor iedereen en alles op deze aarde.

Dat wij de aarde behoeden, waar vrede stand houdt, opstanding ruimte vindt. Stem van Licht, om ons te zoeken ben je gekomen, om ons te vinden ben je gestorven. Sterk en beziel ons. Wij zijn dankbaar voor de elementen, zend ons uw heilige geest. Baan ons een weg met perspectief. Verrijzenis die niet te stoppen is. Dat wij geestdriftig onze vleugels spreiden en vertrouwen op de thermiek!

en uit het Intentieboek:

Verbreden wij onze aandacht naar mensen die in conflictgebieden leven, Gaza, Israël, Oekraïne, Rusland, Soedan, Afghanistan, Haïti, en zoveel meer.

Denken wij aan mensen die slachtoffer zijn van natuurrampen als gevolg van klimaatverandering.
En kijken wij ook naar de zorgen in ons eigen hart.

Moge Opstandingslicht van Pasen schijnen in mensenharten.